پوشال رنگ

جولای 29, 2020
پوشال رنگی

پوشال رنگی

پوشال رنگی پوشال رنگی مانند پوشال سفید رشته های بلند کاغذی میباشد که دارای کاربردهای بسیاری است. پوشال سفید بیشتر در بسته بندی مورد استفاده قرار […]
ضایعات کاغذ