ضایعات باطله

جولای 29, 2020
ضایعات کتاب و دفتر باطله

ضایعات کتاب و دفتر باطله

ضایعات کتاب و دفتر باطله کتب درسی، دانشگاهی، ، کتاب های کمک آموزشی، کتب غیر درسی، کتابهای تاریخ گذشته و دفتر های غیر قابل استفاده در […]
جولای 29, 2020
ضایعات روزنامه باطله

ضایعات روزنامه باطله

ضایعات روزنامه باطله ناشران روزنامه های مختلف متعلق به نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در کشور بسیار زیاد بوده بنابراین ضایعات روزنامه باطله نیز بسیار می […]
ضایعات کاغذ