پوشال کاغذی

پوشال کاغذی

جولای 29, 2020
پوشال سفید رشته ای

پوشال سفید رشته ای

پوشال سفید رشته ای پوشال سفید رشته ای در بسیاری از مراکز صحافی کتاب، صحافی پایان نامه ها، چاپخانه ها، پوشال میوه، کارخانه های تولید لیوان […]
جولای 29, 2020
پوشال رنگی

پوشال رنگی

پوشال رنگی پوشال رنگی مانند پوشال سفید رشته های بلند کاغذی میباشد که دارای کاربردهای بسیاری است. پوشال سفید بیشتر در بسته بندی مورد استفاده قرار […]
ضایعات کاغذ