خرید کاغذ

خرید کاغذ

دسامبر 11, 2020
خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن خریدار نقدی انواع مقوای ایندربرد و ضایعات پشت طوسی و ضایعات چاپخانه ها و ادارات و خرید ضایعات کارتن خرید ضایعات کارتن و […]
جولای 29, 2020
خرید فرم باطله و اوراق باطله

خرید فرم باطله و اوراق باطله

خرید فرم باطله و اوراق باطله روزانه در بسیاری از ادارات، سازمانها، سفارت خانه ها، دانشگاهها، مدارس، مراکز آموزشی و شرکتها برای اهداف مختلف فرمهای مختلفی […]
جولای 29, 2020
خرید ضایعات مجلات و نشریات موضوعی

خرید ضایعات مجلات و نشریات موضوعی

خرید ضایعات مجلات و نشریات موضوعی بسیاری از انتشارات و فروشندگان و مصرف کنندگان مجلات و نشریات در پوشه کنار انبارها، مغازه ها و منازل خود […]
جولای 29, 2020
خرید ضایعات کارتن و مقوا

خرید ضایعات کارتن و مقوا

خرید ضایعات کارتن و مقوا خرید ضایعات کارتن و مقوا توسط گروه صنعتی حامیان میهن سبز با هدف کمک به حفظ محیط زیست وجنگلها، کاهش آلودگی […]
جولای 29, 2020
خرید ضایعات پوشال سفید رشته ای

خرید ضایعات پوشال رشته ای

خرید ضایعات پوشال رشته ای ضایعات پوشال سفید رشته ای در مراکز مختلف بسیار زیاد بوده و برای حفظ محیط زیست باید استفاده بهینه ای از […]
ضایعات کاغذ